Ana sayfa
    Kurumumuz
    Hizmetlerimiz
    Kanunlar
    Maliye Sirküleri
    Mali Takvim
    Pratik Bilgiler
    Vergi Bültenleri
    Mali Rehber
    Faydalı Dosyalar
    Yararlı Linkler
    İnsan Kaynakları
     İletişim
  
.: E-Borcu Yoktur Uygulaması
.: TC Kimlik No Öğrenme
.: Vergi Kimlik Sorgulama
.: Resmi Gazete
.: SSK E-Bildirge
.: E-Beyanname

.: Diğerleri

KOCASİNAN CAD. NO:50 KAT:5     FATİH / İSTANBUL

TEL :0212 523 41 07 

FAX :0212 523 41 08

E-Mail : bilgi@sirdasymm.com

 .: DÖVİZ KURLARI - 2006
AYLAR USD EUR AYLAR USD EUR AYLAR USD EUR
OCAK

MAYIS EYLÜL
ŞUBAT HAZİRAN EKİM
MART TEMMUZ KASIM
NİSAN AĞUSTOS ARALIK
 
 .: VERGİ
> 2007 Hesap Planı  *** ***
> Denetçi Çalışma Kağıdı
> Kasa Adat Tablosu
> Topluca Değerleme Anahtarı
> Açıklamalı 1 Nolu KDV Beyannamesi
> Müşterek Gider Dağıtım Tablosu
> Kurumlar Vergisi Beyannamesi Mahsup Sıralaması
> Kurumlar Vergisi Stopaj Mahsup Dilekçesi
> Sponsorluk Yönetmeliği
> Nakdi Sponsorluk Sözleşmesi Örneği
> Aynı Sponsorluk Sözleşmesi Örneği
> Emeklilerde Vergi İadesi Hakkında ;
> Ücretlerde Vergi İndirimi Hakkında ; 
> Beyanname Örnekleri
> 2005 Dönem Vergi İade Bordrosu  
> Üfe Oranları
> TEFE Katsayıları
> Amortisman Tablosu ve  Listeleri
> İndirilecek ve Yüklenilen KDV Liste Örnekleri
> İnternet Ortamında Alınacak Beyanname eki, Bilanço ve Gelir Tabloları
> İhale Rasyo Hesaplama Tablosu
> Bilanço ve Gelir Tablosu dipnotları  ;  (Bilanço )  ;   (Gelir Tablosu )
> Döviz Değerleme Tablosu
> KDV 84 Nolu Genel Tebliğ Tam metni ( KDV İade Alacağı Hk. )
> Nazım Hesap Planı ve Örnek Uygulamaları
 .: SSK
> İşçi Özlük Dosyası
> EK-2 İşten Çıkış Nedenleri
> Kısmi Süreli İş Sözleşmesi
> Ücret bordrosu
> Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
> Sigortalı Bildirim Belgesi
> İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi
> Askerlik Borçlanması Talep Dilekçesi
> Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi
> Sigortalı Hesap Fişi
> Sigorta Kolu Tercih Bildirimi
> Yoklama Belgesi
> İstek ve Tescil Belgesi
> İşyeri Bildirgesi (Ek-1)
< İ.A.B Formu ( işten ayrılma Belgesi işkur bildirim )    <Tıklayınız >
> Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Ek-2)
> Aylık Prim Hizmet Belgesi (Ek-3) [1]   [2]
> Vizite Kağıdı (Sigortalıya Ait) (Ek-4)
> Vizite Kağıdı (Sigortalının Eşi ve Geç.Yükümlü Old.Çocuklarına Ait) (Ek-5)
> Sağlık Belg.(Eşi ve Geç.Yük.Old.Çocukları ile Ana ve Babasına Ait) (Ek-6)
> Sigortalı Bildirim Belgesi (Ek-7)
> Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu (Ek-8)
> Serbest Muhasebecilik (SM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Hizmetlerine İlişkin Bildirim Formu (Ek-9)
> İnşaatın İkmal Edilen Kısmının, Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel (Ek-10)
> Sigortalı Hesap Fişi (Ek-11)
 .: İŞ KANUNU

> Eleman İstek Formu                                   (128 Kb.)

> İş Talep ve Bilgi Formu                                         (751 Kb.)

> İşe İzinsiz Geç Gelme-Gelmeme İhtar Formu (372 Kb.)

> Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler (41 Kb.)

> Personel Alımı ve İşe Son Verme Formu (20 Kb.)

> Belirli Süreli İş Sözleşmesi (43 Kb.)

> Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi (21 Kb.)

> Davet Yazısı Örneği    (97 Kb.)

> İbraname  (62 Kb.)

> İşçinin Hizmet Akdinin Fesh.İlişkin Bild.Almadığında Düzenl.Tutanak  (33 Kb.)

> İşe Gelmem Durumunda Noter Tebligatı (24 Kb.)

> İşe Gelmeme Tutanağı (24 Kb.)

> Bölge Çalışma Müdürlüğü açılış Bildirgesi Örneği 

> İş Kazası Bildirim Formu 

 .: BAĞKUR  İÇİN TIKLAYINIZ >>

Ana sayfa - Kurumumuz - Hizmetlerimiz - Kanunlar - Vergi Bültenleri - Mali Takvim - Pratik Bilgiler -            Mali Rehber - Maliye Sirküleri - Faydalı Dosyalar - İnsan Kaynakları- Yararlı Linkler - İletişim

Tasarım-Düzenleme :Cevdet Akif USTA / Mehmet KÜLTE